Kweken

Het kweken met grasparkieten doe ik zogenaamde broedkooien. Ik vind dit prettiger dan kweken in de grote voliere (koloniebroed). In de voliere heb je veel meer kans op gevechten tussen de poppen en omdat niet alle grasparkieten altijd even trouw zijn, weet je nooit helemaal zeker wie de ouders van de jongen zijn.
In broedkooien houd je de vogels paarsgewijs. Meestal laat ik de vogels zelf elkaar vinden (in de voliere).
Koppeltjes die zichzelf vormen, geven vaak ook de beste resultaten bij de kweek.
De broedkooien zijn 120x40x50 cm.